Westenburg
 
Service & Producten
pijltje Direct afspraak maken
pijltje Downloads
pijltje FiNBOX, Uw financiële inbox
pijltje Inloggen Verzuimsignaal
pijltje Naverrekening
pijltje Nieuwsbrief
pijltje Polisvoorwaarden
pijltje Schade melden
pijltje Veel gestelde vragen
 
 
Klanten Vertellen
 
 
Klantenmap


Klik hier om in te loggen
 
 

Naverrekening

Conform de polisvoorwaarden wordt jaarlijks de definitieve premie van uw verzekering(en) over het afgelopen verzekeringsjaar berekend. Tegelijkertijd wordt dan de eventuele nieuwe voorschotpremie vastgesteld.

Om het voor u nog makkelijker te maken bieden we u de mogelijkheid om via Internet de naverrekening in te vullen. Voordeel voor u is dat alleen de gegevens gevraagd worden welke voor u van toepassing zijn en er worden geen dubbele opgaves gevraagd. Daarnaast wordt een groot gedeelte van de gegevens al voor u ingevuld.Bedrijfsgegevens
 
Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *  
E-mailadres *  
Relatienummer  
 
* Verplicht veld
 

Na te verrekenen polissen
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven  
Aansprakelijkheidsverzekering eigenaar/exploitant onroerend goed  
Aansprakelijkheidsverzekering vereniging / stichting  
Collectieve ongevallenverzekering  
Bedrijfsschadeverzekering  
Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers  
Werknemer op Wegpolis  
WGA ER  
Westenburg verzuimverzekering  
   

Gegevens
 

Vul hieronder de gegevens in die betrekking hebben op het na te verrekenen jaar, tenzij dit is anders is aangegeven.
 

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
 
Polisnummer *  
Hoeveel bedraagt het bruto jaarloon over het afgelopen jaar? *
Aantal FTE's (excl. vennoten / firmanten / eigenaren / directeuren / grootaandeelhouders)
Aantal vennoten / firmanten / eigenaren / directeuren / grootaandeelhouders
Hoeveel bedraagt de omzet excl. BTW over het afgelopen jaar? (Excl. USA/Canada) *  
Indien van toepassing: Hoeveel bedraagt de omzet excl. BTW over het afgelopen jaar over in- en export naar USA/Canada?  
Hoeveel bedraagt de totale herbouwwaarde van door u aan derden verhuurde (of gedeelte van) gebouwen?
Wijkt uw boekjaar af van de periode 1-1 / 31-12?
Ja  Nee 
Wat is de startdatum van het boekjaar?
Wilt u de premievervaldatum gelijk gesteld zien aan uw boekjaar?
Ja  Nee 
 

Aansprakelijkheidsverzekering eigenaar / exploitant onroerend goed
 
Polisnummer *
Hoeveel bedraagt de totale herbouwwaarde van door u aan derden verhuurde (of gedeelte van) gebouwen? *
     

Aansprakelijkheidsverzekering vereniging / stichting
 
Polisnummer *  
Hoeveel mensen waren er het afgelopen jaar in uw organisatie actief?  
Aantal leden  
Aantal vrijwilligers  
Aantal FTE's (indien van toepassing)
     

Collectieve ongevallenverzekering
 
Polisnummer *
Hoeveel mensen waren er het afgelopen jaar in uw organisatie actief?  
Aantal vennoten  
Aantal werknemers  
Aantal uitzendkrachten / stagiaires  
Aantal leden / vrijwilligers  
Hoeveel bedraagt het bruto jaarloon?
     

Bedrijfsschadeverzekering
 
Polisnummer *  
Hoeveel bedraagt het jaarbelang brutowinst over 2016? *
Indien de bedrijfsschade in 2017 sterk afwijkt t.o.v. 2016 hoeveel bedraagt het verwachte jaarbelang brutowinst 2017?
 

Schadeverzekering voor verkeerdeelnemers
 
Polisnummer *  
Aantal werknemers
Aantal FTE's
Aantal vennoten / firmanten / eigenaren / directeuren / grootaandeelhouders
Is de DGA meewerkend?
Ja  Nee 
Dient de DGA mee te worden verzekerd?
Ja  Nee 
Aantal auto's van de verzekeringsnemer (eigendom, huur of lease)  
Personenauto's
Bestelauto's
Vrachtauto's
Werkmaterieel (WAM-plichtig)
Motoren / bromfietsen
Overig motorrijtuig
     

Werknemer op Wegpolis
 
Polisnummer *
Aantal FTE's (excl. firmanten / DGA) *
Aantal vennoten / firmanten / eigenaren / directeuren / grootaandeelhouders *  
Vennoten / firmanten / eigenaren / directeuren / grootaandeelhouders meeverzekeren
Ja  Nee 
     

WGA-ER
 
Polisnummer *  
Loonsom afgelopen jaar *
Verwachte loonsom dit jaar *
Aantal medewerkers *
Aantal medewerkers dit jaar *  
     

Westenburg verzuim verzekering
 
Polisnummer *  
Loonsom afgelopen jaar *
Verwachte loonsom dit jaar *
Aantal medewerkers *
Aantal medewerkers dit jaar *  

Indien u van verzuimsignaal gebruik maakt dan dient u deze aan te passen met de meest recentste gegevens. Het niet up-to-date houden van verzuimsignaal kan gevolgen voor een eventuele uitkering hebben.
     
* Verplicht veld

Verzenden
 

Heeft u verder nog iets mee te delen dat voor de verzekeraar van belang kan zijn?


Het naverrekeningsformulier is door mij naar waarheid ingevuld. *

Heeft u alle gegevens ingevuld? U kunt nu op de knop verzenden drukken. Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via telefoonnummer 076 - 5 290 290 of via het e-mailadres naverrekeningen@westenburg.nl
 
* Verplicht veld
 
 
   
 
 
Schade melden
pijltje Schade algemeen
pijltje Veolia / Connexxion / Syntus
 
 
Meer Informatie
pijltje Veel gestelde vragen
pijltje Contact
 
 
 
 
Contact
Bedrijfsprofiel
Vacatures
Zoeken
Inloggen Verzuimsignaal
Producten
Polisvoorwaarden
Online Polismap
Volmachtbedrijf
Links en partners
Algemene Voorwaarden
Noordeloos Groep
LinkedIn Facebook Twitter