Westenburg
 
Service & Producten
pijltje Direct afspraak maken
pijltje Downloads
pijltje FiNBOX, Uw financiële inbox
pijltje Inloggen Verzuimsignaal
pijltje Naverrekening
pijltje Nieuwsbrief
pijltje Online Polismap
pijltje Schade melden
pijltje Veel gestelde vragen
pijltje Voorwaarden
 
 
Online Polismap
pijltje Inloggen
pijltje Account aanvragen
pijltje Wachtwoord vergeten
 
 
Klanten Vertellen
 
 

Naverrekening

Conform de polisvoorwaarden wordt jaarlijks de definitieve premie van uw verzekering(en) over het afgelopen verzekeringsjaar berekend. Tegelijkertijd wordt dan de eventuele nieuwe voorschotpremie vastgesteld.

Om het voor u nog makkelijker te maken bieden we vanaf nu de mogelijkheid om via Internet de naverrekening in te vullen. Voordeel voor u is dat alleen de gegevens gevraagd worden welke voor u van toepassing zijn en er worden geen dubbele opgaves gevraagd. Daarnaast wordt een groot gedeelte van de gegevens al voor u ingevuld.Bedrijfsgegevens
 
Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *  
E-mailadres *  
Relatienummer  
 
* Verplicht veld
 

Na te verrekenen polissen
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven  
Aansprakelijkheidsverzekering eigenaar/exploitant onroerend goed  
Aansprakelijkheidsverzekering vereniging / stichting / scholen  
Collectieve ongevallenverzekering  
Bedrijfsschadeverzekering  
Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers  
Werknemer op Wegpolis  
Ziekteverzuimverzekering  
   

Gegevens
 

Vul hieronder de gegevens in die betrekking hebben op het na te verrekenen jaar, tenzij dit is anders is aangegeven.
 

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
 
Polisnummer *  
Jaarloon *
Aantal FTE's (excl. firmanten / DGA)
Aantal firmanten / eigenaren
Omzet ex. BTW (ex. USA/Canada) *  
Omzet USA/Canada ex. BTW  
Waarde verhuurd onroerendgoed
Afwijkend boekjaar
Ja  Nee 
 

Aansprakelijkheidsverzekering eigenaar / exploitant onroerend goed
 
Polisnummer *
Waarde verhuurd onroerendgoed *
     

Aansprakelijkheidsverzekering vereniging / stichting / scholen
 
Polisnummer *  
Aantal leden  
Aantal vrijwilligers  
Aantal leerlingen  
Aantal FTE's (indien van toepassing)
     

Collectieve ongevallenverzekering
 
Polisnummer *
Aantal vennoten  
Aantal werknemers  
Aantal uitzendkrachten / stagiaires  
Aantal leden / vrijwilligers  
Jaarloon
     

Bedrijfsschadeverzekering
 
Polisnummer *  
Brutowinstbelang *
 

Schadeverzekering voor verkeerdeelnemers
 
Polisnummer *  
Aantal werknemers
Aantal FTE's
Is de DGA meewerkend?
Ja  Nee 
Aantal personenauto's
Aantal bestelauto's
Aantal vrachtauto's
Aantal werkmaterieel (WAM-plichtig)
Aantal motoren / bromfietsen
Overig motorrijtuig
     

Werknemer op Wegpolis
 
Polisnummer *
Aantal FTE's (excl. firmanten / DGA) *
Aantal DGA's / maatschapsleden / bestuursleden *  
     

Ziekteverzuimverzekering
 
Polisnummer *  
Loonsom 2012 *
Verwachte loonsom dit jaar *
Aantal medewerkers *
Aantal medewerkers dit jaar *  
Verzamelloonstaat *
Indien u van verzuimsignaal gebruik maakt dan dient u deze aan te passen met de meest recente gegevens.
     
* Verplicht veld

Verzenden
 

Heeft u verder nog iets mee te delen dat voor de verzekeraar van belang kan zijn?


Het naverrekeningsformulier is door mij naar waarheid ingevuld. *

Heeft u alle gegevens ingevuld? U kunt nu op de knop verzenden drukken. Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via telefoonnummer 076 - 5 290 290 of via het e-mailadres info@westenburg.nl
 
* Verplicht veld
 
 
   
 
 
Schade melden
pijltje Schade algemeen
pijltje Veolia / Connexxion / Syntus
 
 
Meer Informatie
pijltje Veel gestelde vragen
pijltje Contact
 
 
Online Polismap
”Online polissen raadplegen, wijzigingen doorgeven en schades melden„
 
 
 
 
Contact
Bedrijfsprofiel
Vacatures
Zoeken
Inloggen Verzuimsignaal
Producten
Polisvoorwaarden
Online Polismap
Volmachtbedrijf
Links en partners
Algemene Voorwaarden
Noordeloos Groep
LinkedIn Facebook Twitter